• Gdzie zrobić badanie?
  • Znaczenie kliniczne


Przegląd chorób

Neurologiczne zespoły paranowotworowe (NZP)

Autoimmunologiczne zapalenia mózgu

Polineuropatie

Myasthenia gravis (miastenia, miastenia rzekomoporaźna)

Zespół sztywnego człowieka
(zespół sztywności uogólnionej, ang. Stiff man syndrome)

Zespół Devica (neuromyelitis optica – NMO)