TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU

NEUROLOGICZNE ZESPOŁY PARANOWOTWOROWE

Neurologiczne zespoły paranowotworowe (neurologiczne zespoły paraneoplastyczne, NZP) są definiowane jako kliniczne objawy neurologiczne, które towarzyszą nowotworom złośliwym, ale nie są bezpośrednio wywołane przez nowotwory lub ich przerzuty, nie mają pochodzenia naczyniowego lub infekcyjnego i nie są wynikiem niepożądanych skutków działania leków. NZP jest wynikiem immunologicznych mechanizmów inicjowanych przez nowotwory, których efekty mają miejsce w pewnej odległości od pierwotnego i/lub przerzutowego nowotworu.

PATOGENEZA

Akceptowana obecnie hipoteza rozwoju NZP jest oparta na mechanizmach immunologicznych.
Zakłada ona że:

  • Występuje krzyżowa reakcja immunologiczna wyzwolona początkowo przez antygeny pierwotnego nowotworu, a następnie skierowana przeciw antygenom ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego – stanowi podstawę założenia tej hipotezy  
  • Istotną role odgrywają cytotoksyczne limfocyty T - ich udział w rozwoju neurodegeneracji jest większy niż przeciwciał onkoneuronalnych, których występowanie stanowi zjawisko towarzyszące, związane z obecnością nowotworu, a nie przyczynę NZP
  • Punktem docelowym odpowiedzi immunologicznej są neurony większości struktur układu nerwowego w tym móżdżku i pnia mózgu, układu limbicznego, rdzenia kręgowego, zwojów korzeni grzbietowych i siatkówki

EPIDEMIOLOGIA

  • Objawy neurologiczne u 70-80% chorych wyprzedzają kliniczne rozpoznanie nowotworu złośliwego, co przy odpowiedniej znajomości problematyki pozwala właściwie ukierunkować diagnostykę wstępną
  • Spośród pacjentów z nowotworami współwystępowanie neurologicznych zespołów paranowotworowych dotyczy od 1% do 10-15% chorych w zależności od analizowanej grupy populacyjnej
  • Rozwijają się głównie u osób w średnim wieku
  • Częściej u kobiet niż u mężczyzn

LECZENIE

  • Rozpoznanie neurologicznego zespołu paranowotworowego, a następnie pierwotnego nowotworu umożliwia rozpoczęcie adekwatnego leczenia NZP
  • Leczenie guza prowadzi do poprawy zaburzeń neurologicznych

PODZIAŁ NEUROLOGICZNYCH ZESPOŁÓW PARANOWOTWOROWYCH

KLASYCZNE

NIEKLASYCZNE

Zapalenie układu limbicznego Retinopatia paranowotworowa
Zapalenia mózgu i rdzenia kręgowego Podostra martwicza mielopatia
Paranowotworowe zwyrodnienie móżdżku Choroba neuronu ruchowego
Zespół opsoklonie/mioklonie Neuropatie demielizacyjne
Neuropatia czuciowa Neuropatie z utratą aksonów
Zespół Lamberta-Eatona Neuromiotonia
Zapalenie skórno-mięśniowe Zapalenie wielomięśniowe

 

Strona Euroimmun.pl wykorzystuje cookies. Korzystając z tej strony internetowej, dajesz zgodę na używane plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji odwiedź naszą politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookie dla tej strony >