TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU

PRZECIWCIAŁA ANTYNEURONALNE

Neuro2
Choroby neurologiczne, przebiegające z przeciwciałami antyneuronalnymi, to zbiór schorzeń dających niespecyficzne objawy ze strony układu nerwowego. Największą grupę stanowią Neurologiczne Zespoły Paranowotworowe, które dzielimy na klasyczne oraz nieklasyczne. NZP jest definiowany jako kliniczne objawy neurologiczne, które towarzyszą nowotworom złośliwym, ale nie są bezpośrednio wywołane przez nowotwory lub ich przerzuty, nie mają pochodzenia naczyniowego lub infekcyjnego i nie są wynikiem niepożądanych skutków działania leków.

Inne choroby wywołane przez przeciwciała antyneuronalne to m.in.: Polineuropatie, Myasthenia gravis, Zespół Devica, Zespół sztywnego człowieka.

Objawy neuropsychiatryczne, w chorobach neurologicznych indukowanych przez przeciwciała antyneuronalne, występują z różną częstością i nasileniem. Do najczęstszych objawów psychopatologicznych należą postępujące zaburzenia funkcji poznawczych, chwiejność emocjonalna, zaburzenia nastroju i snu, a także zaburzenia pamięci, zaburzenia psychosensoryczne, depersja, obniżenie nastroju, stany lękowe, omamy, urojenia prześladowcze.

 

 

Strona Euroimmun.pl wykorzystuje cookies. Korzystając z tej strony internetowej, dajesz zgodę na używane plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji odwiedź naszą politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookie dla tej strony >