TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU

PODZIAŁ PRZECIWCIAŁ

W 2004 roku europejska grupa ekspertów zaprezentowała kryteria diagnostyczne rozpoznania neurologicznych zespołów paranowotworowych (NZP). Zaproponowany algorytm opiera się na obecności klinicznych objawów zespołów neurologicznych, przeciwciał onkoneuronalnych oraz korelacji z czasem trwania choroby nowotworowej. Dzięki takiemu podejściu pozwalają one na zakwalifikowanie chorych do grupy pacjentów z pewnym oraz możliwym NZP.

Algorytm

Nowe wytyczne wprowadzają również ujednoliconą nomenklaturę: neurologicznych zespołów paranowotworowych (podział na klasyczne i nieklasyczne NZP) oraz podział przeciwciał oknoneuronalnych (dokładnie określone i częściowo scharakteryzowane).

Dokładnie określone przeciwciała onkoneuronalne to takie, które spełniają następujące warunki:

  • są możliwe do identyfikacji na substratach tkankowych w testach immunohistochemicznych (np. immunofluorescencji pośredniej) oraz dają pozytywna reakcję z rekombinowanymi białkami w teście immunoblot
  • są bardzo często związane z obecnością nowotworu
  • występują w dobrze scharakteryzowanych zespołach neurologicznych
  • istnieją jednoznaczne dane literaturowe na ich temat
  • niska częstość występowania przeciwciał u pacjentów bez nowotworu (dane poparte badaniami epidemiologicznymi)  

Według rekomendacji z 2004 r. do grupy dokładnie określonych przeciwciał onkoneuronalnych zakwalifikowano przeciwciała anty-Hu, Yo, CV2, Ri, Ma2, amfifizyna. Natomiast do grupy częściowo scharakteryzowanych przeciwciał, włączono przeciwciała anty-Tr (DNER), Zic4 czy mGluR1, które nie różnicują etiologii paranowotworowej i nieparanowotworowej w zespołach neurologicznych.

Ówczesny (rok 2004) podział przeciwciał opierał się na dostępnym w tamtych czasach poziomie wiedzy, wynikach badań oraz możliwościach diagnostycznych. Od opublikowania pracy minęło już kilkanaście lat, podczas których poczyniono bardzo duże postępy w tej dziedzinie. Udało się zidentyfikować wiele nowych przeciwciał w neurologicznych zespołach paranowotworowych, wskazano również ich związek z występowaniem określonych nowotworów oraz zidentyfikowano antygeny docelowe dla przeciwciał. Obecnie dysponujemy również testami diagnostycznymi powalającymi na łatwą i szybką detekcję wielu nowych opisanych przeciwciał. Z tego powodu omówiony powyżej podział przeciwciał wymaga aktualizacji w oparciu o nowe doniesienia naukowe z ostatnich lat.

W czym pomaga identyfikacja przeciwciał onkoneuroronalnych?

  • Stwierdzenie objawów NZP, wyprzedza rozpoznanie pierwotnego nowotworu o miesiące, a nawet lata
  • Diagnostyka przeciwciał onkoneuronalnych stanowi ważne kryterium w diagnostyce NZP
  • Rozpoznanie nowotworu u chorego z NZP pozwala na wprowadzenie odpowiedniego leczenia przeciwnowotworowego co w konsekwencji pozwala uzyskać poprawę stanu neurologicznego
  • Poszczególne rodzaje dobrze scharakteryzowanych przeciwciał onkoneuronalnych towarzyszą określonym nowotworom, dlatego pozwalają na celowane poszukiwanie guza. Zależność ta jest na tyle silna, że wcześniejsze wykrycie nowotworu w innej niż spodziewana lokalizacji wskazuje na konieczność poszukiwania pierwotnego nowotworu w innym miejscu.

Literatura:

1. Recommended diagnostic criteria for paraneoplastic neurological syndromes. F. Graus al.. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2004;75:1135–1140. doi: 10.1136/jnnp.2003.034447
2. Jakie przeciwciało i jaki nowotwór w którym zespole paranowotworowym, komentarz: G. Gromadzka. Medycyna praktyczna Neurologia 2010/06 na podstawie. Artykuł oryginalny: Which antibody and which cancer in which paraneoplastic syndromes. P. Gozzard, P. Maddison. Practical Neurology 2010; 10: 260-270
3. Neurologiczne zespoły paranowotworowe. S. Michalak, W. Kozubski. Polski Przegląd Neurologiczny, 2008, tom 4, nr 1
4. Klasyfikacja i rozpoznanie neurologicznych zespołów paranowotworowych. S. Michalak. Polski Przegląd Neurologiczny, 2008, tom 4, nr 4
5. Paraneoplastische Syndrome. Leitlinien der Deutsche Gesellschaft für Neurologie, 2008

Strona Euroimmun.pl wykorzystuje cookies. Korzystając z tej strony internetowej, dajesz zgodę na używane plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji odwiedź naszą politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookie dla tej strony >