Znajdź laboratorium
 • Gdzie zrobić badanie?
 • Znaczenie kliniczne


21 września Światowy Dzień Choroby Alzheimera

21 września obchodzimy Światowy Dzień Choroby Alzheimera. Z okazji dnia świadomości o chorobie, przypomnijmy sobie co wiemy o samym schorzeniu.

 Choroba Alzheimera

 

Choroba Alzheimera (AD) należy do najczęstszych schorzeń neuropsychiatrycznych i uznawana jest za rodzaj otępienia. Charakteryzuje ją postępujące uszkodzenie mózgu, którego nie można cofnąć. Jej rozpowszechnienie wśród osób w wieku 65–69 lat wynosi 1 na 100 przypadków i podwaja się z każdym kolejnym okresem 5-letnim.

Choroba Alzheimera przyczyny

 

Choroba Alzheimera jest spowodowana odkładaniem się w mózgu 2 rodzajów białek: beta-amyloidu i białka tau. Pierwsze gromadzi się w przestrzeniach między komórkami nerwowymi, tworząc blaszki starcze. Natomiast drugie odkłada się w samych neuronach. Konsekwencją jest zaburzenie funkcjonowania neuronów w mózgu. Neurony ulegają degeneracji i z czasem obumierają, doprowadzając stopniowo do wystąpienia objawów alzheimerowskich.

Choroba Alzheimera objawy

 

Główne symptomy choroby Alzheimera to:

 • zaburzenia pamięci krótkotrwałej (świeżej),
 • zubożenie języka, trudności w odnajdywaniu słów, zapominanie lub mylenie słów,
 • problemy z orientacją w czasie i w przestrzeni,
 • ograniczenie zdolności oceny sytuacji i podejmowania decyzji,
 • utrata zdolności rozumienia,
 • przekładanie przedmiotów w nieodpowiednie miejsca,
 • nieadekwatne, gwałtowne zmiany nastroju i zachowania bez wyraźnej przyczyny,
 • zmiany osobowości,
 • utrata inicjatywy i aktywności,
 • trudności w wykonywaniu codziennych czynności.

Choroba Alzheimera typy choroby

Klasyfikacja choroby uwzględniająca uwarunkowania rodzinne wyróżnia:

 • postać rodzinną (FAD) – przynajmniej 2 przypadki AD w rodzinie,
 • postać sporadyczną (SAD) – bez uwarunkowań rodzinnych.

 

W zależności od wieku chorego, w którym wystąpiły pierwsze objawy, wyróżnia się:

 • postać wczesną (EOAD) – przed 65. rokiem życia,
 • postać późną (LOAD) – po 65. roku życia.

 

Zdecydowana większość przypadków chorych (60–85%) to postać sporadyczna AD z wieloczynnikowym typem dziedziczenia, w którym kluczową rolę odgrywa polimorfizm genu apolipoproteiny E (ApoE).

alergiczne.info boreliozaonline.pl autoprzeciwciala.info kalpro.pl
x

Zaczekaj jeszcze chwilę


Oto 3 artykuły, które również mogą Cię zainteresować