Znajdź laboratorium
  • Gdzie zrobić badanie?
  • Znaczenie kliniczne


Po co badać przeciwciała antyneuronalne?

Choroby neurologiczne spowodowane przez reakcję autoimmunologiczną, czyli produkcję przeciwciał przeciwko układowi nerwowemu, powodują często zaburzenia psychiatryczne. Do rozpoznania tych schorzeń niezbędna jest współpraca psychiatrów oraz neurologów. Symptomy neurologicznych zespołów nowotworowych (NZP), a dokładniej limbicznego zapalenia mózgu, mogą być mylone z chorobami psychiatrycznymi, a nawet (w przypadku osób wierzących) z opętaniem. Właściwe i szybkie rozpoznanie jednej z chorób neurologicznych spowodowanych przez przeciwciała antyneuronalne jest kluczowe dla zdrowia, a często życia chorego.

W czym pomaga identyfikacja przeciwciał onkoneuronalnych?

• Stwierdzenie objawów NZP, wyprzedza rozpoznanie pierwotnego nowotworu o miesiące, a nawet lata
• Diagnostyka przeciwciał onkoneuronalnych stanowi ważne kryterium w diagnostyce NZP
• Rozpoznanie nowotworu u chorego z NZP pozwala na wprowadzenie odpowiedniego leczenia przeciwnowotworowego co w konsekwencji pozwala uzyskać poprawę stanu neurologicznego
• Poszczególne rodzaje dobrze scharakteryzowanych przeciwciał onkoneuronalnych towarzyszą określonym nowotworom, dlatego pozwalają na celowane poszukiwanie guza. Zależność ta jest na tyle silna, że wcześniejsze wykrycie nowotworu w innej niż spodziewana lokalizacji, wskazuje na konieczność poszukiwania pierwotnego nowotworu w innym miejscu.

alergiczne.info boreliozaonline.pl autoprzeciwciala.info kalpro.pl