Znajdź laboratorium
  • Gdzie zrobić badanie?
  • Znaczenie kliniczne


Światowy Dzień Zapalenia Mózgu 22 lutego   Autoimmunologiczne zapalenie mózgu to grupa zaburzeń neurologicznych, które występują, gdy układ immunologiczny omyłkowo atakuje komórki mózgu (neurony lub komórki glejowe), prowadząc do zapalenia tego organu. Choroba ta wywołuje różne objawy neurologiczne lub neuropsychiatryczne, w tym zaburzenia pamięci i funkcji poznawczych, nieprawidłowe ruchy, drgawki, ataki paniki czy psychozy. Aż 78% ludzi na całym świecie nie wie, czym jest zapalenie mózgu. Aby zwiększyć […]

Czytaj więcej

Przeciwciała antyneuronalne są biomarkerami wybranych schorzeń autoimmunizacyjnych układu nerwowego. Takie przeciwciała występują m.in. w neurologicznych zespołach paranowotworowych, takich jak np. autoimmunologiczne zapalenie mózgu. Ponadto rodzaj wykrytych przeciwciał wskazuje na stopień ryzyka wystąpienia i typ nowotworu w tych schorzeniach paraneoplastycznych. Przeciwciała antyneuronalne, takie jak przeciwciała przeciwko akwaporynie 4, są również ważnym kryterium rozpoznania chorób ze spektrum neuromyelitis optica (NMO), […]

Czytaj więcej

Od wielu lat obserwujemy postępujące starzenie się społeczeństw. Rośnie liczba ludzi cierpiących na tzw. choroby neurodegeneracyjne, czyli neurozwyrodnieniowe, które dotyczą głównie osób starszych. Choroby neurodegeneracyjne są nieuleczalne i prowadzą do stopniowej degeneracji i/lub obumierania komórek nerwowych. Jednym z najczęstszych schorzeń neurozwyrodnieniowych jest choroba Alzheimera. Według Światowej Organizacji Zdrowia i w świetle danych zawartych w Światowym raporcie dotyczącym choroby Alzheimera w 2030 r. liczba […]

Czytaj więcej

Akademia EUROIMMUN przedstawia cykl internetowych seminariów poświęconych nowościom w neuroimmunologii oraz diagnostyce wybranych chorób układu nerwowego. Choroby neurodegeneracyjne, w szczególności choroba Alzheimera, są tematem trzeciego z kolei webinaru. Wśród poruszanych zagadnień znalazło się m.in. zastosowanie badania określonych biomarkerów w diagnostyce tych […]

Czytaj więcej

Akademia EUROIMMUN przedstawia cykl internetowych seminariów poświęconych nowościom w neuroimmunologii oraz diagnostyce wybranych chorób układu nerwowego. Zagadnienia poruszone w drugim webinarze to ocena kliniczna pacjentów z podejrzeniem autoimmunologicznego zapalenia mózgu oraz możliwości diagnostyki laboratoryjnej w tym […]

Czytaj więcej

Akademia EUROIMMUN przedstawia cykl internetowych seminariów poświęconych nowościom w neuroimmunologii oraz diagnostyce wybranych chorób układu nerwowego. Tematem pierwszego z serii webinaru jest patofizjologia autoimmunologicznego zapalenia mózgu, której towarzyszy prezentacja fascynujących przypadków klinicznych w różnych grupach […]

Czytaj więcej
alergiczne.info boreliozaonline.pl autoprzeciwciala.info kalpro.pl