Znajdź laboratorium
  • Gdzie zrobić badanie?
  • Znaczenie kliniczne


Objawy chorób neurologicznych

Objawy chorób neurologicznych związanych z przeciwciałami antyneuronalnymi

Objawy chorób neurologicznych mogą być spowodowane obecnością autoprzeciwciał skierowanym przeciwko strukturom układu nerwowego (ośrodkowego jak również obwodowego). Warto zauważyć, że objawy te często są niespecyficzne i mogą występować również w innych chorobach neurologicznych.

Przeciwciała antyneuronalne kojarzą się najczęściej z neurologicznymi zespołami paranowotworowymi. Wiadomo jednak, że pojawiają się również w innych chorobach autoimmunologicznych układu nerwowego jak: autoimmunologiczne zapalenia mózgu, polineuropatie, myasthenia gravis, zespół sztywnego człowieka czy zespół Devica.

Ocena przeciwciał antyneuronalnych pełni często funkcję różnicującą choroby autoimmunologiczne układu nerwowego od innych chorób neurologicznych – np. stwardnienia rozsianego. Dodatkowo, ocena przeciwciał antyneuronalnych powinna być wykonana w każdym przypadku niewyjaśnionych zespołów neurologicznych. Wiadomo również, że obecność przeciwciał antyneuronalnych może być wywołana obecnością nowotworów (np. jajnika, płuc, jąder i innych), mówimy wtedy o tzw. przeciwciałach onkoneuronalnych. Wykrycie przeciwciał onkoneuronalnych przez neurologa jest istotną informacją nakazującą wdrożenie diagnostyki nowotworu. Usunięcie nowotworu bardzo często daje zadowalającą poprawę objawów neurologicznych.

Jakie objawy chorób neurologicznych powinny zaniepokoić?

Choroby neurologiczne mogą dawać bardzo szeroki zakres objawów: neurologicznych, psychiatrycznych, nietypowych, a nawet mieszanych. Głównym wyzwaniem diagnostycznym jest fakt, że różne objawy mogą pojawiać się w różnym czasie i z różną intensywnością. Mogą przy tym naśladować inne schorzenia.

Objawy chorób neurologicznych:

• zaburzenia ruchowe: trudności z chodzeniem, trudność z podniesieniem jakiegoś przedmiotu
• ruchy mimowolne
• osłabienie siły mięśniowej, niedowłady, porażenia
• niezborność ruchów, trudności z utrzymaniem równowagi
• zaburzenia czucia
• uogólnione lub częściowe napady padaczkowe
• niewyraźna mowa, trudności z połykaniem
• problemy ze wzrokiem, nagłe niewyraźne widzenie, zaburzenie widzenia barw, percepcji światła
• zaburzenia ruchów oczu, twarzy

Objawy psychiatryczne:

• zaburzenia pamięci krótkoterminowej lub amnezja
• obniżenie nastroju lub depresja
• zmiany osobowości
• nietypowe zachowanie, agresja
• halucynacje wzrokowe i słuchowe
• urojenia
• niepokój, lęk
• objawy schizofreniopodobne
• objawy paranoidalne

Objawy zagrażające życiu:

• dezorientacja, zaburzenia świadomości, śpiączka
• zaburzenia podstawowych funkcji organizmu: oddychania, rytmu serca, pracy jelit, termoregulacji

Jeśli masz jakiekolwiek oznaki lub objawy sugerujące zespół neurologiczny, zgłoś się do lekarza jak najszybciej. Wczesna diagnoza i odpowiednie leczenie może być bardzo ważne.

alergiczne.info boreliozaonline.pl autoprzeciwciala.info kalpro.pl