Znajdź laboratorium
  • Gdzie zrobić badanie?
  • Znaczenie kliniczne


Co odróżnia chorobę Devica od stwardnienia rozsianego? [wideo]

Choroba zapalna nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (NMO) jest rzadkim schorzeniem o podłożu autoimmunizacyjnym, nazywanym wcześniej chorobą Devica. Na początkowym etapie stwardnienie rozsiane (SM) i NMO mają niemal identyczny przebieg. Ponieważ NMO oraz SM wymagają odmiennego leczenia, prawidłowa diagnostyka różnicowa jest kluczowa w doborze właściwej terapii. Istotną cechą odróżniającą te schorzenia jest występowanie w surowicy pacjentów z NMO przeciwciał klasy IgG przeciwko akwaporynie 4 (anty-AQP4).

 

Z filmu dowiesz się:

0:13 Czym jest choroba Devica?

1:12 Jakie są kryteria rozpoznania choroby Devica?

2:22 Co odróżnia chorobę Devica od stwardnienia rozsianego?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

alergiczne.info boreliozaonline.pl autoprzeciwciala.info kalpro.pl