Znajdź laboratorium
  • Gdzie zrobić badanie?
  • Znaczenie kliniczne


Czy ujemny wynik badania przeciwciał antyneuronalnych wyklucza leczenie

Wczesne rozpoznanie autoimmunologicznego zapalenia mózgu pozwala na szybkie rozpoczęcie leczenia immunomodulującego, które znacznie poprawia rokowania pacjenta. Opóźniona diagnoza i terapia mogą zaś u takich osób prowadzić do trwałego uszkodzenia mózgu, a nawet utraty życia. W piśmiennictwie fachowym nie opublikowano wcześniej żadnej pracy, która porównywałaby kliniczną, radiologiczną i laboratoryjną charakterystykę chorych na autoimmunologiczne zapalenie mózgu z obecnymi autoprzeciwciałami (pozytywni) do obrazu klinicznego pacjentów z tym schorzeniem, ale bez obecności autoprzeciwciał (negatywni). Aż do dziś.

Obraz kliniczny: czy zależy od obecności przeciwciał

Grupa ze szpitala naukowego San Raffaele w Mediolanie kierowana przez dr. Antonina Giordana oceniała pacjentów przyjętych do szpitala z klinicznym rozpoznaniem autoimmunologicznego zapalenia mózgu pod kątem obecności lub braku autoprzeciwciał w surowicy i/lub płynie mózgowo-rdzeniowym. Zbadano 18 pacjentów z obecnymi przeciwciałami i 14 z  wynikiem ujemnym.

Porównawszy dane demograficzne, objawy, związek z nowotworami złośliwymi i zastosowanym leczeniem, stwierdzono, że pacjenci z autoimmunologicznym zapaleniem mózgu, zarówno pozytywni, jak i negatywni pod względem przeciwciał, wykazują podobny obraz kliniczny choroby.

Pełna treść artykułu: „Clinical, radiological and laboratory comparison between autoantibody-negative and autoantibody-positive Autoimmune Encephalitis patients„.

Ujemny wynik badania przeciwciał antyneuronalnych nie wyklucza leczenia

Autorzy pracy sugerują, że jeśli obraz kliniczny wysoce sugeruje autoimmunologiczne zapalenie mózgu, nie należy opóźniać rozpoczęcia leczenia w oczekiwaniu na wynik badania przeciwciał. O tym, jakie kryteria kliniczne powinien spełnić pacjent w przypadku podejrzenia autoimmunologicznego zapalenia mózgu, pisaliśmy tutaj: „7 sposobów jak rozpoznać zapalenie mózgu”.

 

Piśmiennictwo:

  1. https://n.neurology.org/content/92/15_Supplement/P2.2-006

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

alergiczne.info boreliozaonline.pl autoprzeciwciala.info kalpro.pl