Znajdź laboratorium
  • Gdzie zrobić badanie?
  • Znaczenie kliniczne


Nowe metody leczenia chorób neurologicznych u dzieci

Lekarze z ośrodków w czterech krajach współpracowali podczas ostatnich retrospektywnych badań dotyczących nowych metod leczenia chorób neurologicznych u dzieci. Badanie dotyczyło przede wszystkim stosowania mykofenolanu mofetylu (Cell Cept) w chorobach autoimmunologicznych/ immunologicznych ośrodkowego układu nerwowego u dzieci (1).  Duży odsetek populacji badanej stanowiły dzieci z autoimmunologicznym zapaleniem mózgu. Autorzy byli zainteresowani bezpieczeństwem leku i to, czy dzieci go otrzymujące doświadczyły mniej nawrotów choroby.

Bezpieczeństwo leczenia chorób neurologicznych

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, w trakcie terapii zdarzały się zdarzenia niepożądane, ale autorzy zauważyli, że żadne powodowały zagrożenia życia. Naukowcy doszli do wniosku, że u dzieci przyjmujących mykofenolanu mofetylu odsetek nawrotów zmniejszył się w porównaniu do grupy kontrolnej (wciąż jednak 20% badanych dzieci doświadczyło nawrotu choroby). Niektóre nawroty zostały przypisane:

  • opóźnionemu czasowi rozpoczęcia leczenia,
  • problemom związanym z dawkowaniem leku,
  • długością leczenia,
  • odstawieniem innych leków.

Przyszłość leczenia chorób neurologicznych

W cytowanym artykule podano wyczerpujące zestawienie zaleceń terapeutycznych dotyczących stosowania mykofenolanu mofetylu w populacji pediatrycznej. W swojej pracy lekarze stwierdzili, że należy dokładnie rozważyć ryzyko względem korzyści dla każdego pacjenta i konieczność długotrwałej przewlekłej immunosupresji. Zauważyli również, że dane są nadal ograniczone i potrzebne są badania porównawcze z innymi lekami ograniczającymi użycie sterydów.

 

Piśmiennictwo:

  1. Nosadini, Margherita, et al. „Mycophenolate mofetil in paediatric autoimmune or immune‐mediated diseases of the central nervous system: clinical experience and recommendations.” Developmental Medicine & Child Neurology (2018).
alergiczne.info boreliozaonline.pl autoprzeciwciala.info kalpro.pl
x

Zaczekaj jeszcze chwilę


Oto 3 artykuły, które również mogą Cię zainteresować