Znajdź laboratorium
  • Gdzie zrobić badanie?
  • Znaczenie kliniczne


Retinopatia paranowotworowa

Schorzenia układu nerwowego, które przebiegają z obecnością  nowotworu rozwijającego się poza układem nerwowym nazywamy neurologicznymi zespołami paranowotworowymi (NZP). Są to schorzenia autoimmunizacyjne, czyli takie, w których układ immunologiczny atakuje własne tkanki i  rozpoczyna produkcję białek tzw. autoprzeciwciał, które mogą je zniszczyć. Tego typu zaburzenia mogą również dotyczyć narządu wzroku. Najczęściej spotykane okulistyczne zespoły paranowotworowe to retinopatia współistniejąca z rakiem (cancer associated retinopathy, CAR) i retinopatia współistniejąca z czerniakiem (melanoma associated retinopathy, MAR). Retinopatia paranowotworowa to choroba oczu prowadząca do postępującej utraty widzenia.

Retinopatia paranowotworowa objawy

Do najbardziej charakterystycznych objawów w autoimmunizacyjnej retinopatii należą:

  • nagłe i postępujące, bezbolesne pogorszenie wzroku z nocną ślepotą,
  • światłowstręt,
  • błyski przed oczami,
  • zaburzenia widzenia barw.

Przyczyna powstawania retinopatii paranowotworowej

Wykazano, że dochodzi czasem w komórkach nowotworowych chorego do produkcji białek charakterystycznych dla komórek nerwowych (siatkówki), np. rekoweryny (białko wiążące wapń w fotoreceptorach). Ustalono, że białka guza powodują wówczas odpowiedź immunologiczną i w krwi pacjenta pojawiają się autoprzeciwciała działające na komórki rakowe. Główną rolę w mechanizmie rozwoju choroby odgrywa najprawdopodobniej reakcja krzyżowa: przeciwciała skierowane przeciwko białkom nowotworu reagują również z białkami siatkówki. W przypadku działania autoprzeciwciał przeciw rekowerynie następuje martwica fotoreceptorów i zewnętrzna siatkówka staje się coraz cieńsza przez utratę komórek. Te procesy prowadzą do zaburzenia funkcji komórek, zaburzenia procesu widzenia i nieodwracalnej ślepoty u zwierząt jak i u ludzi.

Zwyrodnienie siatkówki może być związane z różnymi nowotworami, na przykład nowotworami płuc (drobnokomórkowy rak płuc), odbytnicy, piersi i narządów płciowych u kobiet, prostaty u mężczyzn, jak również z ziarnicą złośliwą i białaczkami. Retinopatie związane z czerniakiem (MAR) pojawiają się zwykle po rozpoznaniu czerniaka skóry.  Retinopatia paranowotworowa zwykle jest obserwowana przed wykryciem nowotworu, lecz znane są również doniesienia rozwinięcia objawów choroby jako następstwa pierwotnego procesu złośliwego.

Badania

W przypadku ww. dolegliwości wykonuje się podstawowe badania okulistyczne, czy elektroretinogram (ERG), który wykazuje  postępujące zaburzenie funkcji komórek fotoreceptorowych.

W przypadku podejrzenia retinopatii paranowotworowej niezbędne są także badania krwi w celu oceny obecności przeciwciał przeciw rekowerynie, składnika czopków i pręcików w siatkówce.

alergiczne.info boreliozaonline.pl autoprzeciwciala.info kalpro.pl