Znajdź laboratorium
  • Gdzie zrobić badanie?
  • Znaczenie kliniczne


Akademia EUROIMMUN przedstawia cykl internetowych seminariów poświęconych nowościom w neuroimmunologii oraz diagnostyce wybranych chorób układu nerwowego. Choroby neurodegeneracyjne, w szczególności choroba Alzheimera, są tematem trzeciego z kolei webinaru. Wśród poruszanych zagadnień znalazło się m.in. zastosowanie badania określonych biomarkerów w diagnostyce tych […]

Zobacz wideo

Akademia EUROIMMUN przedstawia cykl internetowych seminariów poświęconych nowościom w neuroimmunologii oraz diagnostyce wybranych chorób układu nerwowego. Zagadnienia poruszone w drugim webinarze to ocena kliniczna pacjentów z podejrzeniem autoimmunologicznego zapalenia mózgu oraz możliwości diagnostyki laboratoryjnej w tym […]

Zobacz wideo

Akademia EUROIMMUN przedstawia cykl internetowych seminariów poświęconych nowościom w neuroimmunologii oraz diagnostyce wybranych chorób układu nerwowego. Tematem pierwszego z serii webinaru jest patofizjologia autoimmunologicznego zapalenia mózgu, której towarzyszy prezentacja fascynujących przypadków klinicznych w różnych grupach […]

Zobacz wideo

Choroba zapalna nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (NMO) jest rzadkim schorzeniem o podłożu autoimmunizacyjnym, nazywanym wcześniej chorobą Devica. Na początkowym etapie stwardnienie rozsiane (SM) i NMO mają niemal identyczny przebieg. Ponieważ NMO oraz SM wymagają odmiennego leczenia, prawidłowa diagnostyka różnicowa jest kluczowa w doborze właściwej terapii. Istotną cechą odróżniającą te schorzenia jest występowanie w surowicy pacjentów z NMO przeciwciał klasy IgG przeciwko akwaporynie 4 […]

Zobacz wideo

Neurologiczne zespoły paranowotworowe to nazwa klinicznych objawów neurologicznych, które towarzyszą nowotworom złośliwym, ale nie są przez nie bezpośrednio wywoływane. Objawy te są wynikiem błędnych mechanizmów immunologicznych inicjowanych przez nowotwory zlokalizowane poza układem nerwowym. We krwi pacjenta pojawiają się przeciwciała onkoneuronalne, które są mediatorem stanu zapalnego w układzie nerwowym. U 70–80% chorych objawy neurologiczne wyprzedzają kliniczne rozpoznanie nowotworu […]

Zobacz wideo

Autoimmunologiczne zapalenia mózgu to grupa autoimmunologicznych chorób układu nerwowego. U pacjentów obserwuje się szerokie spektrum objawów psychiatrycznych i neuropsychiatrycznych, które w rzeczywistości wywoływane są reakcją zapalną toczącą się w mózgu chorego. Autoimmunologiczne zapalenie mózgu występuje u pacjentów bez wcześniejszych zaburzeń psychicznych, u których po kilku dniach nieswoistych objawów paragrypowych, nagle pojawiają się niepokojące objawy psychiatryczne i neurologiczne. Symptomy mogą mieć […]

Zobacz wideo
alergiczne.info boreliozaonline.pl autoprzeciwciala.info kalpro.pl