Znajdź laboratorium
  • Gdzie zrobić badanie?
  • Znaczenie kliniczne


1
Punkt pobrań Diagnostyka

Adres: WROCŁAW, ul. Oławska 14
Tel: (71) 341-87-85
diag.pl

Więcej

Dostępne testy

przeciwciała przeciwko

Tr
Ri
Yo
Hu
MOG
CV2
GAD
Zic4
SOX1
GAD65
Tytyna
Ma-2/Ta
Amfifizyna
Rekoweryna
akwaporyna-4
nerwy bezrdzenne
nerwy rdzenne (MAG, Mielina)
2
Punkt Pobrań Synevo

Adres: WROCŁAW, ul. Dąbrowskiego 44
Tel: 503902437

Więcej

Dostępne testy

przeciwciała przeciwko

Tr
Ri
Yo
Hu
GM1
GM2
GM3
CV2
Zic4
LGI1
GD1a
GD1b
GT1b
GQ1b
SOX1
GAD65
NMDAR
AMPA2R
Tytyna
CASPR2
AMPA1R
Ma-2/Ta
Amfifizyna
Rekoweryna
akwaporyna-4
GABA receptor B
nerwy bezrdzenne
nerwy rdzenne (MAG, Mielina)
3
4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Adres: WROCŁAW, ul. Weigla 5
Tel: Jolanta Popek-Jeż, 71 766 04 01

Więcej

Dostępne testy

przeciwciała przeciwko

Ri
Yo
Hu
Tr
GM3
CV2
GM1
GM2
GD1a
GD1b
GT1b
GQ1b
SOX1
Zic4
GAD65
Tytyna
Ma-2/Ta
Amfifizyna
Rekoweryna
alergiczne.info boreliozaonline.pl autoprzeciwciala.info kalpro.pl